0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Antigenní test Singclean Covid-19 & Chřipka A/B, 1 ks

55 

Popis produktu

Testy Singclean spolehlivě detekují i aktuální mutace koronaviru BA.4 a BA.5. Tento test má citlivost 98.56 %, specificitu 99.03% a přesnost 98.84 %. 

Použití: 

Před provedením testu si pozorně přečtěte přiložený návod. Odebraný vzorek kontaminovaný větším množstvím krve není vhodné testovat. Testovací kazetu a extrakční roztok je nutné před prováděním testu nechat vytemperovat na pokojovou teplotu. Použitý test zlikvidujte v souladu s metodikou.

 1. Test lze provést výtěrem z vlhké nosní sliznice z přední části nosu, z nosohltanu či ze slin.
 2. Vyndejte výtěrovou tyčinku, aniž byste se dotkli jejího výtěrového tamponového konce. Opatrně vložte výtěrovou tyčinku do jedné nosní díry 2 – 4 cm (u dětí 1 – 2 cm) hluboko, dokud neucítíte odpor. Pětkrát otáčejte výtěrovou tyčinkou kolem dokola nosní sliznice 7 – 10 vteřin, aby se zajistilo, že byl nabrán jak hlen, tak buňky. Opakujte tento proces se stejnou výtěrovou tyčinkou v druhé nosní dírce pro dostatečné množství vzorku z obou nosních dutin. Vytáhněte výtěrovou tyčinku z nosní dutiny.
 3. V případě odběru vzorku z nosohltanu zasuňte tyčinku co nejdále nosní dutinou, dokud neucítíte odpor. Párkrát tyčinkou otočte a opatrně ji za jemného otáčení vyjměte.
 4. V případě slin se ujistěte, že jste třcet minut před prováděním testu nejedli, nepili, nekouřili ani nežvýkali žvýkačku. Přejeďte tyčinkou několikrát po jazyku dokud není dostatečně nasáklá slinami (cca 2 minuty). 
 5. Pomocí extrakčního roztoku dodaného v sadě okamžitě zpracujte vzorek, jakmile byl odebrán. Položte extrakční zkumavku na pracovní plochu. Držte lahvičku s extrakčním činidlem vertikálně hlavou dolů. Zmáčkněte lahvičku a nechejte všechen roztok (přibližně 300 μL) volně kapat do extrakční zkumavky, aniž by se dotýkal okrajů zkumavky. 
 6. Vložte vzorek z výtěru do extrakční zkumavky. Otáčejte s výtěrovou tyčinkou 10x dokola, zatímco tlačíte její špičku na okraje extrakční zkumavky, aby se vypustil antigen z výtěrové tyčinky. Výtěrovou tyčinku vyndejte ze zkumavky, zatímco její špičku tlačíte na okraje extrakční zkumavky, aby z ní vykapalo co největší množství tekutiny. Zlikvidujte výtěrovou tyčinku v souladu s bezpečnostními opatřeními. 
 7. Nasaďte špičku kapátka na horní stranu extrakční zkumavky a nechejte 1 minutu odpočívat. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného pytlíku a položte ji na čistý a rovný povrch. Přidejte po 3 kapkách roztoku (zhruba 100 μL) do obou jamek na vzorky a začněte odpočet. Výsledek bude patrný do 15 minut. Výsledky po 20 minutách jsou neplatné.

 

Výsledky COVID-19:

NEGATIVNÍ

 • Ukáže se jedna barevná čára v oblasti kontrolní čáry (C). Žádná čára se neukáže v testovací oblasti (T). Negativní výsledek znamená, že ve vzorku není příTomen SARS-Cov-2 antigen, nebo že je přítomen pod detekční hodnotou testu. 

POZITIVNÍ 

 • Ukáží se dvě barevné čáry. Jedna by měla být v kontrolní oblasti (C) a druhá zřetelná barevná čára by měla být v testovací oblasti (T). Pozitivní výsledek znamená, že ve vzorku byl nalezen SARS-CoV-2. 

NEPLATNÝ

 • Nezobrazí se kontrolní čára. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávný postup jsou nejčastějšími důvody pro nezobrazení kontrolní čáry. Znovu si projděte postup a opakujte test ještě jednou, tentokrát s novým testem. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte používat tuto testovací sadu a kontaktujte svého lokálního distributora. 

 

Výsledky Chřipka A/B: 

NEGATIVNÍ

 • Ukáže se jedna barevná čára v oblasti kontrolní čáry (C). Žádná čára se neukáže v testovací oblasti (T). Negativní výsledek znamená, že ve vzorku není přítomen SARS-Cov-2 antigen, nebo že je přítomen pod detekční hodnotou testu.

POZITIVNÍ 

 • Ukáží se dvě barevné čáry. Jedna by měla být v kontrolní oblasti (C) a druhá zřetelná ba-revná čára by měla být v testovací oblasti (T). Pozitivní výsledek znamená, že ve vzorku byl nalezen SARS-CoV-2. 

NEPLATNÝ

 • Nezobrazí se kontrolní čára. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávný postup jsou nejčastějšími důvody pro nezobrazení kontrolní čáry. Znovu si projděte postup a opakujte test ještě jednou, tentokrát s novým testem. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte používat tuto tes-tovací sadu a kontaktujte svého lokálního distributora. 

 

Upozornění:

 • Intenzita barvy v oblasti testovací čáry (T) se bude měnit v závislosti na koncentraci SARS-CoV-2 antigenu přítomného ve vzorku. Tudíž jakýkoliv odstín barvy v oblasti testovací čáry (T) by měl být brán jako pozitivní, jak u výsledku COVID-19 tak u chřipky A/B
 • Pozitivní výsledek testu může ve výjimečných případech ukázat také falešnou pozitivitu. V těchto případech je nutné test opakovat znovu (použít novou testovací sadu) a pozitivitu testované osoby ověřit. Pokud i v takovém případě je testovaná osoba antigenním testem COVID-19 (a virem SARS-CoV-2) pozitivní, je nutné co nejdříve výsledek ověřit přesnou PCR metodou. V tom případě sdělte Vašemu ošetřujícímu lékaři nebo Vaší Krajské hygienické stanici či na linku 1212 pozitivitu Vašich dvou antigenních testů a objednejte se na nejbližší termín na potvrzující PCR test. V případě pozitivity PCR testu jednejte v souladu s protiepidemickým nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR a Hygienických stanic, tj. je nutné nastoupit karanténní opatření.

Parametry

Katalogové číslo: AF773978642 Kategorie: , ,
Výrobce:Singclean
crossmenu