0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Červinka Czech Republic, s.r.o. Červinka Professional Cleaner OSLO čisticí prostředek na mytí skla a hladkých povrchů 750ml

36 

Popis produktu

Návod k použití:

Přípravek nastříkejte na znečištěný povrch a vyleštěte do sucha hadříkem nebo papírovou utěrkou.

 

Bezpečnost:

  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  • Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Hořlavá kapalina a páry.
  • Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje:
propan-2-ol, CAS: 67-63-0

Parametry

Katalogové číslo: AF434480074 Kategorie: ,
crossmenu