0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Chloramin T dezinfekce všech povrchů v sáčku 1 kg

434 

Popis produktu

Použití:

  • dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně, spracování potravin a masa, veterinární praxi

  • dezinfekce a bělení textílií

  • dezinfekce pitné vody

  • dezinfekce po likvidaci následků živelných katastrof

Dávkování:

Pro dezinfekci se ředí vodou o teplotě 20-25 °C na příslušnou koncentraci roztoku. Pří práci s dezinfekcí používejte ochranné rukavice.

Dezinfekce pitné vody: dávkujte 10g/ 1000 l vody (10g/ 1 m3) vody, doba působení 30 min.

Složení:

Přípravek obsahuje účinné látky tosylchloramide sodium, obsah aktivního chloru 25 %

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Doplňující informace o nebezpečnosti: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Doplňující údaje na štítku: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Parametry

Katalogové číslo: AF582145002 Kategorie:
Výrobce:Chloramin T
crossmenu