0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 127 impregnátor povrchů 1 l

626 

Popis produktu

Použití:

1. Povrch důkladně umyjte vhodným základním čističem, zneutralizujte vodou a nechejte dobře vyschnout! Povrch musí být zbaven veškerých nečistot a dokonale    ​vysušen! Povrchy, které odolávají kyselinám omyjte roztokem Cleamen 442 v koncentraci 150  ml/10 l vody, nechejte chvíli působit a opláchněte vodou, impregnace   bude odolnější před ošlapáním.

2. Za pomoci rozprašovače nastříkejte impregnaci rovnoměrně na povrch.

3. Pomocí mikrovláknového mopu impregnaci rovnoměrně rozetřete po ploše.

4. Povrch nechejte asi 4 hodiny zaschnout.

5. a) Vyzkoušet nalitím vody na povrch zda je impregnace dostatečná – v případě vytvoření kapek jako na rozpálené plotně přejděte k bodu 6.

    b) Jestliže se voda vsává, pak rozprašovačem nastříkejte slabou, druhou vrstvu impregnace a rozetřete mikrovláknem. Nechejte zaschnout asi 1 hodinu.

6. Pokud je to možné povrch přeleštěte kotoučovým strojem s padem a vysokými otáčkami. V případě menších nebo vertikálních ploch produkt zapracujte bílým padem, nebo nechejte pouze zaschnout.

7. Celou plochu lze zatěžovat po 6-ti hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách.

 

Pro následnou údržbu je vhodné používat běžné čisticí prostředky například Cleamen 145 nebo Cleamen 146.

Před nanášením impregnace musí být plochy zbaveny veškerých nečistot! Nečistoty, které zůstanou na povrchu před nanesením impregnace již nepůjdou odstranit!

 

průměrná orientační celková spotřeba
v litrech/100m²
počet vrstev
  1 2 3
pálená cihla, pískovec, beton 10 15 20
neleštěná žula, mramor, kámen 8 12 15
broušený kámen 4 6 8

 

Spotřeba  dle tabulky je orientační a může se na jednotlivých materiálech a jejich provedeních významně lišit. Pro aplikaci na větších plochách proto doporučujeme provést vzorek.

 

 

 

Upozornění: 

FEF0-U0G2-R00A-XD2A

Nebezpečné vlastnosti

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 – Skladujte uzamčené.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

3.png
GHS08
Látky nebezpečné pro zdraví

Parametry

Katalogové číslo: AF508926925 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu