0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Dezinfekce na ruce Hartmann Sterillium Med 100 ml

192 

Popis produktu

Vlastnosti:

 • pro citlivou pokožku, výborná snášenlivost
 • zajišťuje vynikající okamžitý účinek
 • bez barviv a parfemace  

 

Účinné látky ve 100 g roztoku:

 • Etanol 85,0 g 
 • Další přísady: Butan-2-one, glycerol 85 %, tetradecan-1-ol, propan-1-ol, aqua purificata 

 

Oblast použití:

 • pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci – bez ohledu na dostupnost vody a umývadla 
 • pro všechny oblasti se zvýšenými nároky na hygienu, např. ve zdravotnictví a průmyslu, v domácí péči o pacienty, při domácí dialýze apod.
 • chrání před infekcemi při cestování a ve veřejných prostorech 

 

Upozornění:

 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Vysoce hořlavá kapalina a páry. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Způsobuje vážné podráždění očí. 

 

Bezpečnost:

 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Parametry

Katalogové číslo: AF466055216 Kategorie: , ,
Výrobce:Hartmann
crossmenu