0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

DRUGCLEAN test na přítomnost drog

135 

Popis produktu

Použití:

Test provádějte při pokojové teplotě. Určen výhradně pro vnější použití.

  1. Odeberte vzorek moči do přiložené vaničky.
  2. Z testovací karty odstraňte víčko a ponořte ji po rysku do odebraného vzorku moči na 10 – 15 sekund. V žádném případě neponořujte nad rysku MAX.
  3. Test položte na rovný nenasákavý povrch vyhodnocovací částí nahoru a začněte měřit čas.
  4. Po 5 minutách by měl být viditelný výsledek.
  5. Po 10 minutách již výsledek neodečítejte.

 

Upozornění:

Před provedením testu si pozorně přečtěte přiložený návod. Upozorňujeme, že testy nezobrazí, o jakou konkrétní látku se jedná, ale pouze, zda je nějaká mezní hodnota překročena. Rovněž není test schopen rozlišovat mezi zneužívanými drogami a některými léky.

 

postup.png

Výsledky: 

  • Pozitivní

V oblasti kontrolní čáry (C) se objeví barevná čára. V oblasti testovací čáry (T) se neobjeví žádná čára. To znamená, že koncentrace látky ve vzorku je nad určenou mezní hodnotou pro danou konkrétní látku. Výsledek nenaznačuje úroveň intoxikace či způsob podání.

  • Negativní

Objeví se čárka v kontrolní oblasti (C) i testovací oblasti (T). Obě jsou barevně odlišné. Znamená to, že koncentrace látky ve vzorku moči je pod určitou mezní hodnotou. Tento výsledek nemusí nutně znamenat úplnou nepřítomnost látek v moči, jen jejich úroveň pod jejich mezní hodnotou.

  • Neplatný

Výsledek je neplatný, pokud se v kontrolní oblasti (C) neobjeví žádná barevná čára, nebo se objeví čárka jen v testovací oblasti (T). V tomto případě opakujte test s novou testovací sadou.

 

Diagnostikované kombinace látek:  AMFETAMIN
BARBITURÁTY
BENZODIAZEPANY
KOKAIN
MARIHUANA
EXTÁZE
PERVITIN
HEROIN
HAŠIŠ
MORFIN
OPIUM
METADON
METAMFETAMIN
ANDĚLSKÝ PRACH
KETAMIN
OXYCODON
TRAMADOL
a další uvedené v návodu

 

Přesnost a citlivost: 

Přesnost testu DRUGclean byla porovnána a zkontrolována s komerčně dostupnými testy s prahovou hodnotou na stejných hraničních úrovních. V obou testech byly vyšetřeny vzorky moči odebrané dobrovolníkům, kteří tvrdili, že neužívají. Výsledky byly > 95 % ve shodě.

 

 

 

Parametry

Katalogové číslo: AF773978647 Kategorie: , ,
Výrobce:Singclean
crossmenu