0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

GO! Prací prášek na praní 10 kg

325 

Popis produktu

Doporučené dávkování na 4,5kg prádla:

  • Měkká voda: 80g – 100g
  • Středně tvrdá voda: 100g – 120g
  • Tvrdá voda: 120g – 140g

Složení:

<5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neaniontové povrchově aktivní látky, parfém 

Upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 

Parametry

Katalogové číslo: AF544767678 Kategorie: , ,
Výrobce:GO!
crossmenu