0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

GO! tablety do myčky 5v1 60 ks

179 

Popis produktu

Návod k použití:

Tabletu vložte do dávkovače myčky, tablety jsou v rozpustné fólii, tabletu z fólie nevyndávejte.

 

Upozornění: 

Standardní věty o nebezpečnosti:  

  • Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Doplňkové věty: 

  • Obsahuje Protease, Alpha-amylase, Lipase.
  • Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

5-15% bělící činidla na bázi kyslíku, <5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% EDTA a její soli, <5%, polykarboxyláty, enzymy, parfém. Obsahuje 15% kyseliny citrónové

Parametry

Katalogové číslo: AF765728236 Kategorie: ,
Výrobce:GO!
crossmenu