0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

LAVON čistící krém 600 g

35 

Popis produktu

Použití:

Na kuchyňské linky, sporáky, dřezy, vany, obkladačky, nádobí i na nečistotu na podlaze.

Malé množství abrazivního prostředku naneste na čištěný povrch nebo navlhčenou houbičku či hadřík a bez zbytečného drhnutí lehce vyčistěte znečištěné místo. Poté opláchněte. Nepoužívejte na přírodní linoleum, textilie a kůži. Před použitím na lakované povrchy a jiné choulostivé materiály vyzkoušejte na méně viditelném místě.

Vlastnosti:

  • čistí snadno a rychle
  • nezničí a nepoškrábe
  • zanechává vysoký lesk

Upozornění:

Výstražný symbol nebezpečnosti:  
 

blobid0-6.png?1650869335

                       GHS07
   
Signální slovo: VAROVÁNÍ
Nebezpečné látky:
Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  Pokračujte ve vyplachování.
  P280 Používejte ochranné brýle.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
  Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Parametry

Katalogové číslo: AF444435405 Kategorie:
Výrobce:LAVON
crossmenu