0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Vonné perličky do praní Lenor, 210 g Vůně: Fresh

165 

Popis produktu

Vlastnosti: 

  • intenzivní vůně až do dalšího vyprání
  • dlouhotrvající svěžest 
  • intenzitu vůně si přizpůsobíte použitým množstvím perliček 
  • vhodné pro všechny typy prádla
  • ve 100% recyklovatelné plastové nádobě
  • může vyvolat alergickou reakci!

 

Použití: 

  • Perličky na prádlo umístíte přímo do bubnu, aby vůně mohly pronikat do vláken během celého pracího cyklu. 
  • Pro optimální účinek vsypte do prázdného bubnu pračky před každým praním. Pak vložte oblečení, přidejte prací prostředek a aviváž jako obvykle. 
  • Vhodné do pračky i sušičky. 

 

Obsah nebezpečných látek: 

 EUH208 – Obsahuje Hexyl Cinnamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

 

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry

Katalogové číslo: AF690949678 Kategorie: ,
Výrobce:Lenor
crossmenu