0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Yannick box 1 l Objem: 10 l

99 

Popis produktu

Vlastnosti:

  • bezpečné a sterilní nádoby
  • pro jednorázové použití
  • materiál: polypropylen
  • chrání prostředí nemocnic a klinik před kontaminací
  • po přitlačení víka na nádobu již nelze víko sejmout
  • lze spalovat ve spalovnách bez škodlivých emisí
  • stupňované zářezy pro sejmutí použitých injekčních jehel bez dotyku rukou

 

Certifikace a normy: 

Kontejnery splňují podmínky vyhlášky 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče podle zákona 258/2000 Sb. v platném znění.

Zcela odpovídají požadavkům Metodického pokynu Státního zdravotnického ústavu a Metodického pokynu k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného Ministerstvem životního prostředí Praha v roce 2017.

Jsou spalitelné včetně obsahu ve specializovaných spalovnách a při jejich spalování se neuvolňují do ovzduší žádné životu a zdraví nebezpečné látky.

Kontejnery jsou certifikované podle normy ČSN EN ISO 23907 Ochrana před poraněním ostrými předměty– Požadavky a metody zkoušení – Obaly na ostré předměty. Jsou opatřené štítky v souladu s platnou vyhláškou 383/2001 Sb.

Parametry

Katalogové číslo: AF715000787 Kategorie: ,
Výrobce:YANNICK
crossmenu