0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Icemix Chladící sprej 400 ml

155 

Popis produktu

Vlastnosti: 

 • “led ve spreji”
 • vhodný pro ošetření pohmožděnin, naraženin, otoků, výronů apod.
 • rychlé zchlazení poraněného místa
 • omezuje bolestivost poraněného místa
 • prevence otoků

 

Použití:

 1. Před použitím protřepejte.
 2. Postříkejte zraněné místo houpavým pohybem ze vzdálenosti 15 – 20 cm po dobu nejvýše 3 – 5 sekund, vyhněte se vzniku bílého povlaku.
 3. Lze opakovaně použít po 5 – 10 sekundové přestávce, dokud se pokožka neochladí.

Nepoužívejte na sliznice, odřeniny a otevřené rány. Nestříkejte přes materiál nebo oděv.

 

Vhodné pro:

 • všechny aktivní i rekreační sportovce
 • zdravotnická pracoviště první pomoci
 • sportovní lékaře
 • sportovní střediska a oddíly
 • do domácích lékáren, škol, apod.

 

Upozornění:

Zdravotnický prostředek, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

 

Opatření:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba pod tlakem: při zahřátí může prasknout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji hoření. Při použití nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje hoření. 

Tlaková nádoba. Nepropichujte a nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním světlem. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C / 122 F°.

Používejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Nevdechujte plyn / mlhu / páry / aerosoly.
Zlikvidujte obsah / obal odpadu v souladu s místními / regionálními /národními / mezinárodními předpisy.

Parametry

Katalogové číslo: AF748373157 Kategorie: ,
crossmenu