0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Predator Junior repelent spray 150 ml

196 

Popis produktu

Vlastnosti:

  • aplikace na pokožku i oděv
  • vhodné pro děti od 3 měsíců a osoby s citlivou pokožkou
  • doba účinnosti 4 hodin
  • dermatologicky testováno SZÚ Praha
  • neobsahuje alkohol ani DEET
  • obsahuje UV filtr

Použití:

Používejte dle potřeby. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku a oděv. Před použitím důkladně protřepejte. Nedoporučuje se používat ani manipulovat s přípravkem dětem mladším 12 let. Aplikuje dospělá osoba.

Upozornění:

Používejte biocidy bezpečně. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Složení:

Účinná látka: IR3535

Obsahuje: ethanol, ( hnací plyn) propan, butan

Parametry

Katalogové číslo: AF470247745 Kategorie: ,
Výrobce:Predator
crossmenu