0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Predator repelent Outdoor Impregnace spray 200 ml

266 

Popis produktu

Vlastnosti:

  • Odpuzuje, paralyzuje a hubí komáry, klíšťata i další hmyz 
  • Určen k impregnaci oděvů, obuvi, stanů, spacích pytlů apod.
  • Ochrana textilu až na 28 dní 
  • Vhodný i pro funkční materiály 
  • Odolá i při zvýšené fyzické námaze
  • Repelent PREDATOR Outdoor 3v1 je testován SZÚ Praha
  • Vhodný pro dlouhodobý pobyt v přírodě
  • Obsahuje účinnou látku DEET 25 %, Permethrin 1 % a voděodpudivé látky

Použití:

Používejte dle potřeby. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na suchý a čistý oděv. Před použitím důkladně protřepejte. Nedoporučuje se používat ani manipulovat s přípravkem dětem mladším 12 let. Aplikuje dospělá osoba.

Upozornění:

Používejte biocidy bezpečně. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Parametry

Katalogové číslo: AF470247747 Kategorie: ,
Výrobce:Predator
crossmenu