0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 220 nerez leštič 550 ml

148 

Popis produktu

Návod k použití:

Prostředek se používá neředěný. Leštěné plochy musí být zbaveny nečistot. Nanáší se rozprašovačem ve velmi malém množství na čisticí utěrku nebo přímo na očištěné plochy. Dobře jej vetře do povrchu a suchou utěrkou tyto plochy přeleštěte.

Není vhodný do prostor mimo kuchyňská zařízení, jako jsou zábradlí a plochy ve veřejných prostorách (výtahy) má mastný charakter a obsažené tuky by mohly znečišťovat oděvy osob.

 

Neobsahuje nebezpečné látky, je vhodný do potravinářského prostředí.

 

Upozornění:

UFI HJ40-N03E-H00E-V41W

Nebezpečné vlastnosti

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

 

3.png
GHS08
Látky nebezpečné pro zdraví

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405 – Skladujte uzamčené.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Parametry

Katalogové číslo: AF508809458 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu